Galeria

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet

11 marca 2017
czytaj całość

Z okazji Dnia Kobiet na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyła społeczność naszego wydziału. Zaproszenie na uroczystość przyjęli również: Kanclerz UKW mgr Renata Malak, zastępca Kanclerza mgr Mariola Majorkowska, Kwestor UKW mgr Renata Stefaniak oraz Prorektor ds. Finansów i Organizacji dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. nadzw.

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Przedstawicielka Bella Line Wellness Centrum w Bydgoszczy opowiedziała o zdrowym stylu życia i aktywności fizycznej, natomiast funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy o bezpieczeństwie kobiet. Studenci koła naukowego Prawo i Społeczeństwo przygotowali niespodziankę satyryczno-rozrywkową. O oprawę muzyczną spotkania zadbali studenci Wydziału Edukacji Muzycznej.

czytaj całość…

Szkolenie nt. Obywatelskiego Monitoringu Sądów

15 lutego 2017
czytaj całość

W dniu 24 stycznia 2017 roku odbyło się szkolenie otwarte nt. Obywatelskiego Monitoringu Sądów, które zostało zorganizowane przez Fundacja Court Watch Polska. Trener Fundacji w prosty sposób przedstawił, jak można przyczynić się do polepszenia jakości prowadzonych obrad. Studenci administracji mieli możliwość zgłoszenia udziału w programie Obywatelskiego Monitoringu Sądów w charakterze obserwatora. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak obserwować, co się dzieje na sali rozpraw, notując każdą wątpliwość!

czytaj całość…

Spotkanie ze Swamim Jaatawedą, światowej sławy nauczycielem jogi

30 stycznia 2017
czytaj całość

Dnia 24 stycznia w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania odbyło się spotkanie ze Swamim Jaatawedą,światowej sławy nauczycielem jogi, medytacji oraz technik oddechowych, działającym w ramach fundacji Art of Living International, poświęcone technikom eliminacji stresu oraz zwiększania efektywności funkcjonowania umysłu. Podczas spotkania omówione zostały mechanizmy powstawania stresu oraz poszczególne metody jego usuwania. Informacje dotyczące roi jogi, medytacji oraz oddechu w procesie eliminowania stresu zostały zilustrowane przykładowymi ćwiczeniami praktycznymi.  

czytaj całość…

Wykład pt. „Miami a polska rzeczywistość. Wykrywanie przestępstw gospodarczych”

30 stycznia 2017
czytaj całość

Dnia 15.12.2016 roku w Copernicanum przy ulicy Mikołaja Kopernika 1 odbył się wykład pt. „Miami a polska rzeczywistość. Wykrywanie przestępstw gospodarczych”. Organizatorami spotkania było nowo powstałe Koło Naukowe New Generetion of Financiers. Referentem, który gościł na spotkaniu, był Krystian Kochaniewicz, młodszy aspirant Referatu do walki z Przestępczością Gospodarczą Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. W wykładzie uczestniczyli studenci kierunków: ekonomia, administracja i bezpieczeństwo narodowe. Podczas spotkania zostały omówione rodzaje przestępstw gospodarczych, których można stać się ofiarami, wykonując codzienne czynności.

czytaj całość…

Projekcja filmu „The Price We Pay”

22 grudnia 2016
czytaj całość

20 grudnia miało miejsce spotkanie z ekspertką z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności Darią Żebrowską i wspólne oglądanie filmu: „The Price We Pay” w Bibliotece Uniwersyteckiej UKW. Spotkanie zorganizowali studenci i wykładowcy kierunku socjologia.

czytaj całość…

Wykład „Portret współczesnego Polaka”

17 grudnia 2016
czytaj całość

 Prodziekan dr Piotr Siuda od czerwca 2016 roku jest Członkiem Rady Naukowo-Programowej Akademii Sztuk Wszelakich. Projekt ten realizowany jest przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz powstałą w jego ramach Pracownia Integracji Międzypokoleniowej.

Piotr Siuda, oprócz decydowania o programie Akademii oraz o wygłaszanych w jej ramach wykładach, sam ma okazję takie wykłady wygłosić. W środę 14 grudnia przedstawił słuchaczom prelekcję zatytułowaną „Portret współczesnego Polaka”. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

 

czytaj całość…

Spotkanie bożonarodzeniowe WAiNS

14 grudnia 2016
czytaj całość

W dniu 13 grudnia 2016 roku w Sali Koncertowej w gmachu Copernicanum odbyło się spotkanie bożonarodzeniowe studentów, wykładowców i pracowników WAiNS. Uświetnił je wykład ks. dra Zdzisława Kropidłowskiego, prof. nadzw., o zwyczajach bożonarodzeniowych oraz koncert Studentów Wydziału Edukacji Muzycznej.

Ważnym momentem uroczystości były podziękowania dla dra hab. Waldemara Nowaka, prof. nadzw., za lata spędzone na naszej Uczelni.

W imieniu Władz Uczelni w spotkaniu wzięli udział Prorektor ds. Finansów i Organizacji dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. nadzw., Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia dr hab. Benedykt Odya, prof. nadzw., oraz Kanclerz mgr Renata Malak.

Wszystkim obecnym dziękujemy za miłą przedświąteczną atmosferę.

czytaj całość…

Szkolenie dotyczące korzystania z Serwisu Informacji Prawnej LEX

18 listopada 2016
czytaj całość

Studenci I roku administracji uczestniczyli 16 listopada 2016 roku w szkoleniu dotyczącym korzystania z Serwisu Informacji Prawnej LEX. Przedstawiciel wydawnictwa Wolters Kluwer zaprezentował możliwości, jakie daje wspomniany serwis, który niewątpliwie stanowi ważne narzędzie w zdobywaniu wiedzy
z zakresu nauk prawnych przez studentów administracji.

czytaj całość…

Spotkania inauguracyjne ze studentami pierwszych roczników

05 października 2016
czytaj całość

4 października br. odbyły się spotkania inauguracyjne Władz naszego Wydziału ze studentami pierwszych roczników wszystkich kierunków studiów.

Dziekan Wydziału dr hab. Radosław Krajewski, prof. nadzw., oraz Prodziekan ds. Dydaktycznych dr Joanna Gomoliszek i Prodziekan ds. Nauki dr Piotr Siuda przywitali studentów rozpoczynających edukację w naszym Uniwersytecie, składając im życzenia, jak też przekazując najważniejsze informacje związane z tokiem studiów.

W spotkaniach ze studentami administracji i ekonomii uczestniczyli także Dyrektor Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. nadzw., oraz opiekunowie pierwszych roczników – dr Aldona Uziębło i dr Karol Smoter. Spotkanie ze studentami socjologii uświetnili swoją obecnością Kierownik Katedry Socjologii dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. nadzw., ich opiekun – dr Michał Cichoracki oraz dr Magdalena Szczepańska. Natomiast w spotkaniu inauguracyjnym studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa wziął udział Kierownik Katedry Bibliologii i Informacji Naukowej ks. dr hab. Zdzisław Kropidłowski, prof. nadzw., dr hab. Ryszard Nowicki, prof. nadzw., dr hab. Zdzisław Gębołyś, prof. nadzw., oraz dr Dariusz Spychała.

czytaj całość…

Socjologowie z Wydziału uczestniczyli w największej imprezie socjologicznej w Polsce

26 września 2016
czytaj całość

W dniach 14–17 września naukowcy z Katedry Socjologii WAiNS uczestniczyli w największej polskiej imprezie socjologicznej – XVI Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym. W tym roku Zjazd odbył się w Gdańsku, a nasi przedstawiciele wyraźnie zaznaczyli swoją obecność.

Profesor Wojciech Misztal prowadził obrady grupy tematycznej „Społeczeństwo obywatelskie: stare wzory nowe tendencje”.

Referaty wygłosiły nasze wykładowczynie – doktor Aneta Baranowska (referat: „Bohater czy ofiara? Wizerunek weterana misji wojskowych poza granicami kraju w opinii młodych Polaków”) oraz doktor Joanna Janiszewska („Imigranci romscy pochodzenia rumuńskiego w Polsce jako przykład grupy etnicznej najbardziej narażonej na wykluczenie i segregację instytucjonalną”).

Prodziekan ds. Nauki doktor Piotr Siuda wraz ze współpracownikami z innych Uniwersytetów prowadził grupę tematyczną „Big Data, CAQDAS i nowe technologie w polu socjologii jakościowej”, a także promował swoją nową książkę Metody badań online w trakcie spotkania autorskiego.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Zjazdu, a także przedstawiamy kilka zdjęć, w tym te pokazujące naszych wykładowców.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38