Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

  • 11 sierpnia 2017

Przypominamy o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium ministra  za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia i wzór wniosku zawiera  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1050).

Termin składania wniosków do instytutów i katedr WAiNS upływa 4 września 2017 roku. Posiedzenie Wydziałowej Komisji ds. Nagród dla Studentów i Absolwentów odbędzie się 12 września 2017 roku. 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38