Konkurs na najlepszego studenta i absolwenta Wydziału w roku akademickim 2016/2017

  • 22 czerwca 2017

Przypominamy o możliwości składania wniosków w konkursie na najlepszego studenta i absolwenta Wydziału w roku akademickim 2016/2017 w dwóch kategoriach: za osiągnięcia naukowe i osiągnięcia pozanaukowe, oraz na najlepszą pracę dyplomową. Termin składania wniosków do instytutów i katedr WAiNS upływa 4 września 2017 roku. Posiedzenie Wydziałowej Komisji ds. Nagród dla Studentów i Absolwentów odbędzie się 12 września 2017 roku. 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38