Oferta studiów podyplomowych na Wydziale

 • 21 czerwca 2017

Oferta studiów podyplomowych na Wydziale

 • Administracja i zarządzanie
 • Bankowość i finanse
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Ekonomia i zarządzanie
 • Filozofia i etyka
 • Marketing internetowy i e-biznes
 • Prawo i zarządzanie w sporcie
 • Prawo zamówień publicznych
 • Rewitalizacja społeczna
 • Zarządzanie instytucjami kultury

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl/

 

 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38