Nowa specjalność na kierunku administracja

  • 31 maja 2017

Na studiach na kierunku administracja naszego Uniwersytetu (studia drugiego stopnia - magisterskie) od roku akademickiego 2017/2018 rusza nowa atrakcyjna specjalność – ADMINISTRACJA W GOSPODARCE. Stanowić ona będzie dobrą alternatywę dla dwóch dotychczas i nadal istniejących specjalności – administracji samorządowej oraz administracji bezpieczeństwa publicznego.

Studiujący ADMINISTRACJĘ W GOSPODARCE, oprócz przedmiotów kierunkowych, będą mogli zyskać wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w ramach następujących modułów: instytucje administracji w gospodarce, rozliczenia podatkowe i ubezpieczeniowe, przestępczość gospodarcza, rynek i polityka motoryzacyjna, ochrona środowiska w działalności gospodarczej, prowadzenie obsługi administracyjno-prawnej firmy, postępowania ewidencyjne i rejestrowe w sprawach gospodarczych, polityka gospodarcza, brand design.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38