Szkolenie nt. Obywatelskiego Monitoringu Sądów

  • 15 lutego 2017

W dniu 24 stycznia 2017 roku odbyło się szkolenie otwarte nt. Obywatelskiego Monitoringu Sądów, które zostało zorganizowane przez Fundacja Court Watch Polska. Trener Fundacji w prosty sposób przedstawił, jak można przyczynić się do polepszenia jakości prowadzonych obrad. Studenci administracji mieli możliwość zgłoszenia udziału w programie Obywatelskiego Monitoringu Sądów w charakterze obserwatora. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak obserwować, co się dzieje na sali rozpraw, notując każdą wątpliwość!

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38