Wycieczka do Zakładu Karnego Bydgoszcz - Fordon

  • 30 stycznia 2017

Dnia 20 stycznia grupa członków Koła Naukowego Prawa Karnego uczestniczyła w wycieczce do Zakładu Karnego Bydgoszcz - Fordon.
Naszym przewodnikiem na miejscu był wychowawca pracujący na co dzień w zakładzie, który rozpoczął od zaprezentowania wielu interesujących zagadnień. Przede wszystkim poinstruował nas, jak powinniśmy zachować się w przypadku kontaktu z więźniem, ponieważ więzienie w czasie naszej wizyty "żyło swoim życiem" i istniała możliwość spotkania więźniów.
Następnie zostaliśmy oprowadzeni po terenie jednostki, która jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych, z oddziałami: aresztu śledczego, zakładu karnego typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych oraz dla skazanych niewidomych odbywających karę w systemie terapeutycznym. Dzięki uprzejmości naszego przewodnika oraz kilku funkcjonariuszy nie tylko mogliśmy z bliska i na własne oczy zobaczyć takie obiekty jak spacerniak, cela izolacyjna, cela
mieszkalna, siłownia, ale także nasza ciekawość była zaspokajana na każdym kroku, gdyż wychowawca chętnie odpowiadał na wszystkie (liczne zresztą) pytania. Dowiedzieliśmy się również, jak faktycznie wygląda kwestia grypsowania oraz do jakich prac kierowani są więźniowie.
Na koniec mieliśmy okazję dowiedzieć się wszystkiego o historii placówki, strukturze zakładu i uzyskać wiele cennych informacji o jego działaniu.
Niestety ze względów bezpieczeństwa nie mieliśmy możliwości zrobienia zdjęć, ale uwierzcie nam, że na długo zapamiętamy tę wizytę.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38