Wykład pt. „Miami a polska rzeczywistość. Wykrywanie przestępstw gospodarczych”

  • 30 stycznia 2017

Dnia 15.12.2016 roku w Copernicanum przy ulicy Mikołaja Kopernika 1 odbył się wykład pt. „Miami a polska rzeczywistość. Wykrywanie przestępstw gospodarczych”. Organizatorami spotkania było nowo powstałe Koło Naukowe New Generetion of Financiers. Referentem, który gościł na spotkaniu, był Krystian Kochaniewicz, młodszy aspirant Referatu do walki z Przestępczością Gospodarczą Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. W wykładzie uczestniczyli studenci kierunków: ekonomia, administracja i bezpieczeństwo narodowe. Podczas spotkania zostały omówione rodzaje przestępstw gospodarczych, których można stać się ofiarami, wykonując codzienne czynności.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38