Zaproszenie na szkolenie otwarte nt. Obywatelskiego Monitoringu Sądów

  • 10 stycznia 2017

Fundacja Court Watch Polska zaprasza na szkolenie otwarte nt. Obywatelskiego Monitoringu Sądów, które odbędzie się przy ul. Ogińskiego 16 s. 10.
Data szkolenia: 24 stycznia 2017 r.
Godzina szkolenia: 11:30 - 13:00 
Udział w szkoleniu umożliwia włączenie się w charakterze obserwatora w program Obywatelskiego Monitoringu Sądów - największe badanie praktyki sądowej na świecie. Obserwatorzy Fundacji odwiedzają lokalne sądy i biorą udział w rozprawach w charakterze publiczności. Na podstawie przekazanych przez obserwatorów danych Fundacja sporządza analizy i raporty, które są przekazywane sądom, Ministerstwu Sprawiedliwości i opinii publicznej.
Fundacja umożliwia realizację praktyk studenckich poprzez udział w programie Obywatelskiego Monitoringu Sądów w charakterze obserwatora.
Aby wziąć udział w szkoleniu, należy zapisać się na stronie: 
https://courtwatch.pl/wolontariat/zapisy/?szkolenie=141386&t=1 

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków studiów, zainteresowanych własnym rozwojem, chcących poszerzać swoje horyzonty i przyczynić się do pozytywnych zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości.
Szkolenie jest bezpłatne.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38