Spotkanie bożonarodzeniowe WAiNS

  • 14 grudnia 2016

W dniu 13 grudnia 2016 roku w Sali Koncertowej w gmachu Copernicanum odbyło się spotkanie bożonarodzeniowe studentów, wykładowców i pracowników WAiNS. Uświetnił je wykład ks. dra hab. Zdzisława Kropidłowskiego, prof. nadzw., o zwyczajach bożonarodzeniowych oraz koncert Studentów Wydziału Edukacji Muzycznej.

Ważnym momentem uroczystości były podziękowania dla dra hab. Waldemara Nowaka, prof. nadzw., za lata spędzone na naszej Uczelni.

W imieniu Władz Uczelni w spotkaniu wzięli udział Prorektor ds. Finansów i Organizacji dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. nadzw., Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia dr hab. Benedykt Odya, prof. nadzw., oraz Kanclerz mgr Renata Malak.

Wszystkim obecnym dziękujemy za miłą przedświąteczną atmosferę.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38