Aktualności

O Wydziale

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest młodym wydziałem, bowiem został wyodrębniony z dotychczasowego Wydziału Humanistycznego UKW w roku akademickim 2009/2010.

Wyodrębnienie było konsekwencją rozwoju na naszej uczelni kierunków administracyjnych, społecznych i prawnych. W strukturze Wydziału działają obecnie dwa instytuty (Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania oraz Instytut Filozofii), a także dwie katedry (Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii oraz Katedra Socjologii), w których na pięciu kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia: administracji, ekonomii, filozofii, informacji naukowej i bibliotekoznawstwie oraz socjologii kształci się obecnie ok. 1000 studentów.

Zapraszamy na strony rekrutacyjne naszych kierunków: administrację I stopnia, administrację II stopnia, ekonomię, filozofięinformację naukową i bibliotekoznawstwo oraz socjologię.

kontakt

mgr Sylwia Rumińska
email: sekretariatwains@ukw.edu.pl 
telefon: 52 323 67 38
Adres: ul. M.K. Ogińskiego 16,
piętro VI, pokój 604
85-092 Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38