Aktualności

O nas

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest młodym wydziałem bowiem został wyodrębniony z dotychczasowego Wydziału Humanistycznego UKW w roku akademickim 2009/2010.

Wyodrębnienie było konsekwencją rozwoju na naszej uczelni kierunków administracyjnych, społecznych i prawnych. W strukturze wydziału działają obecnie dwa instytuty (Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania oraz Instytut Filozofii), a także dwie katedry (Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii oraz Katedra Socjologii), w których na czterech kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia: administracji, filozofii, informacji naukowej i bibliotekoznawstwie oraz socjologii kształci się obecnie ok. 1400 studentów.

kontakt

mgr Sylwia Rumińska
email: sekretariatwains@ukw.edu.pl 
telefon: 52 323 67 38
godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.15 - 15.15
Adres:
ul. M. K. Ogińskiego 16, piętro VI, pokój 604
85-092 Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38