Aktualności

O nas

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest młodym wydziałem bowiem został wyodrębniony z dotychczasowego Wydziału Humanistycznego UKW w roku akademickim 2009/2010.

Wyodrębnienie było konsekwencją rozwoju na naszej uczelni kierunków administracyjnych, społecznych i prawnych. W strukturze wydziału działaja obecnie jeden instytuty (Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania), a także dwie katedry (Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii oraz Katedra Socjologii), w których na czterech kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia: administracji, ekonomii, informacji naukowej i bibliotekoznawstwie oraz socjologii kształci się obecnie ok. 1400 studentów.

kontakt

mgr Sylwia Rumińska
email: sekretariatwains@ukw.edu.pl 
telefon: 52 323 67 38
Adres:
ul. M.K. Ogińskiego 16, piętro VI,
pokój 604
85-092 Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 323 67 38